ETZ

ETZ logo
Logo ETZ

Onze visie


Dat we hoge kwaliteit leveren staat uiteraard buiten kijf. Onze ambitie, je mag het ook onze missie of visie noemen, wordt samengevat in buitengewoon.

Maar buitengewoon staat ook voor onze ambitie om meer dan gewoon te willen zijn. We durven buiten het gewone om te denken. En wat we doen, willen we écht heel goed doen.

Probleemstelling

Het team B1 ontbrak het aan een aanspreekcultuur. Dit was mede het gevolg van een voormalige teamleider die vroeger alles voor het team oploste, maar waarbij de huidige teamleider wil dat het team eigen verantwoordelijkheid neemt.

YibYib's oplossing

Gedurende 3 maanden heeft is Yibyib ingezet. Hierbij zijn twee  feedbackformulieren ingezet. Een formulier bood de mogelijkheid om in eigen stijl feedback te geven op relevante competenties. Het andere formulier bood handvatten om de feedback op gestructureerde wijze te geven mbv het geweldloze communicatiemodel.

Ervaringen

Er zijn naast de reguliere feedback 250 feedbackuitwisselingen geweest. Er werd over gesproken en het kwam terug tijdens werkoverleg, dagstarts, etc. De teamleden genoten van de erkenning die ze kregen via complimenten. Iets waarvan men zich bewust werd dit te weinig in de praktijk te doen.

Resultaten

Yib Yib heeft geleid tot meer en betere feedback op de afdeling.