YibYib:
de online tool

YibYib is dé tool die ontwikkeling op persoonlijk, team- en organisatieniveau faciliteert. Het stimuleert offline communicatie én het persoonlijke gesprek. Het ondersteunt de HR-cyclus door het actief vragen en geven van feedback. Als medewerker houd je zelf in YibYib je persoonlijke ontwikkeldoelen, de voortgang, reflectie en resultaten bij. Een overzichtelijk dashboard brengt je ontwikkeling in kaart en je kunt dit ook eenvoudig delen met je coach, leidinggevende of collega.

YibYib ondersteunt elke feedback methode en leert medewerkers om dit in de praktijk toe te passen.  

“Groeien en ontwikkelen kun je niet zonder de mensen om je heen.”

YibYib

“Groeien en ontwikkelen kun je niet zonder de mensen om je heen.”

YibYib

 

Simpel in gebruik

 • PERSOONLIJKE FEEDBACK

  Medewerkers kunnen meteen starten met feedback geven. Deze feedback is persoonlijk en alleen zichtbaar voor de verzender en ontvanger.

 • GROEPSFEEDBACK

  Medewerkers kunnen feedback delen binnen het team. Deze functionaliteit wordt gebruikt om ideeën voor verbeteringen op te halen.

 • EXTERNE FEEDBACK

  Medewerkers kunnen elkaar via YibYib om feedback vragen, maar ook mensen buiten het team of de organisatie. Met een bericht op maat bepaalt de vrager waarop hij of zij feedback wil ontvangen.

 • TEAMAFSPRAKEN

  Teams kunnen afspraken vastleggen en toewijzen aan afzonderlijke teamleden of aan het hele team. Teamleden zijn altijd op de hoogte van de voortgang van deze afspraken.

 • LEERDOELEN EN REFLECTIE

  Iedere medewerker kan bouwen aan een eigen portfolio met persoonlijke doelstellingen, aanpak en reflectie. Het portfolio is geheel op maat in te richten en vorm te geven. Medewerkers kunnen zelf feedback vragen over de eigen leerdoelen.

 • INZICHTEN

  Alle verzamelde feedback wordt getrechterd naar overzichtelijke rapportages die inzicht bieden in voortgang en resultaat. Er wordt gerapporteerd op persoonlijk-, team- en organisatieniveau.

Standaard op maat

YibYib laat zich flexibel inrichten zodat het precies aansluit op jouw situatie; jij bepaalt! Door eerst een nulmeting te doen en samen leerdoelen te bepalen, wordt er gericht en effectief aan groei gewerkt. 

Image

Wat kan yibyib voor mij betekenen?

YibYib helpt mens en organisatie zichzelf te ontwikkelen, te laten “floreren”.
Verbinden staat daarin centraal. Door mensen met elkaar te verbinden zullen ze elkaar beter begrijpen, accepteren en respecteren. Daardoor werken ze beter samen, krijgen ze meer plezier in hun werk en worden ze productiever.

De combinatie van de tool YibYib met zijn heldere, meetbare inzichten en de coachende benadering van haar partners, stelt organisaties in staat om zelf slagvaardig tot oplossingen te komen voor uiteenlopende vraagstukken.
Deze combinatie is bovendien multi-inzetbaar, concrete toepassingen waarin YibYib meerwaarde kan bieden variëren van; projectmanagement , agile en scrum, medewerkerstevredenheid en klanttevredenheid.

Het borgen van bedrijfswaarden, visie en strategie tot resultaatgericht werken aan verbeterthema’s en meer zelfregie. Ook het verbeteren van soft skills, teambuilding of het inbedden van trainingen behoort tot de mogelijkheden. Kortom ieder traject waar verandering, communicatie, ontwikkelen en samenwerken sleutelwoorden zijn!

YibYib is een zelflerende ontwikkeltool gebouwd voor medewerkers, managers, coaches, trainers en HR consultants.

Haar kracht is dat het op de mens gericht is en dat het makkelijk in gebruik is. De tool is meer dan alleen een feedbackapp, YibYib gaat uit van 365 dagen feedback. Openhartig leren communiceren als doel an sich en feedback flows inzetten als middel om ontwikkeling te stimuleren bij mensen, teams & organisaties.

De (feedback)data kan door middel van analyse getrechterd worden naar persoon, team en organisatie profielen die onder andere talenten, gedragingen, engagement en ontwikkelvoortgang laten zien.

De tool ondersteunt o.a. 360 feedback (Feedback365), de beoordelingscyclus (het nieuwe beoordelen), werken in projectteams, agile teams en scrumteams. Essentiële inzichten en waardevolle data worden door inzet van de tool zichtbaar gemaakt. Ook kunnen partners YibYib naar eigen wensen en behoeften zelf op maat maken, hiervoor hebben we implementatie trainingen en modules gemaakt.

Bij openhartig communiceren staat onze manier van contact leggen centraal. Welke woorden kiezen we en welk effect hebben die op een ander? Hoe kunnen we onze woorden zo kiezen dat we volledig zeggen wat we op ons hart hebben, zonder dat de ander in de verdediging gaat?

Openhartig communiceren is gebaseerd op het model van geweldloze communicatie, ontwikkeld door klinisch psycholoog Marshall Rosenberg. Kern van Openhartig Communiceren is aandacht voor wat ieder mens (inclusief wijzelf) in wezen nodig heeft. Als we oog hebben voor de behoefte die schuilgaat onder de uiting van de ander en we onze woorden ontdoen van oordelen en interpretaties, wordt het mogelijk zelfs in ontvlambare situaties met elkaar in contact te blijven.

Mensen maken wel degelijk het verschil! Het is belangrijk jezelf en anderen goed te begrijpen, hierdoor kan er effectiever worden samengewerkt en kunnen talenten maximaal worden benut.

Simpel in gebruik

 • PERSOONLIJKE FEEDBACK

  Medewerkers kunnen meteen starten met feedback geven. Deze feedback is persoonlijk en alleen zichtbaar voor de verzender en ontvanger.

 • GROEPSFEEDBACK

  Medewerkers kunnen feedback delen binnen het team. Deze functionaliteit wordt gebruikt om ideeën voor verbeteringen op te halen.

 • EXTERNE FEEDBACK

  Medewerkers kunnen via YibYib elkaar feedback vragen, maar ook mensen buiten het team of de organisatie. Met een bericht op maat bepaalt de vrager waarop deze feedback wil ontvangen.

 • TEAMAFSPRAKEN

  Teams kunnen afspraken vastleggen en toewijzen aan afzonderlijke teamleden of het hele team. Teamleden zijn altijd op de hoogte van de voortgang van deze afspraken.

 • LEERDOELEN EN REFLECTIE

  Iedere medewerker kan bouwen aan een eigen portfolio met persoonlijke doelstellingen, aanpak en reflectie. Het portfolio is geheel op maat in te richten en vorm te geven.

 • INZICHTEN

  Alle verzamelde feedback wordt getrechterd naar naar overzichtelijke rapportages die inzicht bieden in voortgang en resultaat. Er wordt gerapporteerd op persoonlijk-, team- en organisatieniveau.

Standaard op maat

YibYib laat zich flexibel inrichten zodat het precies aansluit op jouw situatie; jij bepaalt! Door eerst een nulmeting te doen en samen leerdoelen te bepalen, wordt er gericht en effectief aan groei gewerkt.

Image

Hoe implementeer je YibYib?


  • Kleine stappen, groot resultaat

   Zet een stip op de horizon en bepaal de eerste, haalbare stap in die richting. Bij een Lean aanpak levert iedere stap direct voortgang en resultaat. Zo blijft de focus helder, ook wanneer snel opeenvolgende ontwikkelingen de stip op de horizon doen verschuiven.

  • Integrale aanpak

   Het is onze ervaring dat ontwikkelvraagstukken op drie niveaus tegelijk aangepakt dienen te worden: op persoonlijk, team- en organisatieniveau.

  • Implementatie op maat

   Onze tool is simpel in gebruik en is eenvoudig zelf – op maat – in te richten. Bij complexe ontwikkelvraagstukken kan advies en/of begeleiding worden geleverd door één van onze partners. YibYib is eenvoudig te koppelen met HR-systemen.

  • Together

   Start direct met YibYib en haal het maximale uit samenwerking. Begrijp jezelf en anderen beter, werk effectiever samen en benut ieders talenten optimaal.